CHÍNH SÁCH BẢO VỆ QUYỀN RIÊNG TƯ

 1. Tổng quan

Đây là Chính sách bảo vệ quyền riêng tư giữa Quý khách với Công ty cổ phần MISA (“MISA“), quy định các điều khoản trong việc Quý khách sử dụng Dịch vụ phần mềm MISA Lending (“Dịch vụ“).

Chính sách bảo vệ quyền riêng tư mô tả và giải thích cách thức MISA tiếp cận, thu thập, lưu trữ, sử dụng, xử lý, chia sẻ cho Đối tác của MISA, bên thứ ba bất kỳ bảo vệ thông tin của cá nhân, tổ chức sử dụng Dịch vụ. Chính sách bảo vệ quyền riêng tư được áp dụng cho các Dịch vụ do MISA cung cấp.

Bằng việc truy cập, sử dụng Dịch vụ, Quý khách xác nhận đã đọc, hiểu rõ, và đồng ý tuân thủ Chính sách bảo vệ quyền riêng tư. MISA có quyền thay thế, sửa đổi, bổ sung Chính sách bảo vệ quyền riêng tư tại từng thời điểm và sẽ công bố trên Website và các kênh truyền thông MISA. Việc Quý khách tiếp tục sử dụng Dịch vụ của MISA từ thời điểm công bố có nghĩa là Quý khách đồng ý với các các thay thế, sửa đổi, bổ sung của Chính sách bảo vệ quyền riêng tư.

 1. Định nghĩa

 1. Dịch vụ phần mềm MISA Lending (hoặc “Dịch vụ”): Là dịch vụ hoạt động kết nối, hỗ trợ dịch vụ tài chính thông qua Nền tảng phần mềm MISA Lending, bao gồm các Sản phẩm tài chính do các Đối tác của MISA cung cấp cho Quý khách và các dịch vụ do MISA cung cấp tại từng thời kỳ, như dịch vụ kết nối cho vay, dịch vụ chấm điểm tín dụng, dịch vụ hỗ trợ thanh toán khoản vay.

 2. Đối tác của MISA (hoặc “Đối tác”): Là các tổ chức tín dụng như Ngân hàng, Công ty Tài chính… cung cấp các Sản phẩm tài chính mà Quý khách có thể lựa chọn và kết nối để sử dụng Sản phẩm tài chính thông qua Dịch vụ.

 3. MISA hoặc Chúng tôi: Là Công ty Cổ phần MISA

 4. Sản phẩm tài chính: Là các sản phẩm và/hoặc dịch vụ liên quan đến tài chính do Đối tác của MISA cung cấp cho Quý khách thông qua Nền tảng phần mềm MISA Lending.

 5. Quý khách: Bao gồm tổ chức, doanh nghiệp đăng ký sử dụng Dịch vụ và cá nhân được uỷ quyền để đại diện cho tổ chức thực hiện các thủ tục đăng ký và giao dịch khi sử dụng Dịch vụ. Trường hợp cá nhân sử dụng Dịch vụ thay mặt cho công ty, doanh nghiệp thì thuật ngữ “Quý khách” có nghĩa là cá nhân sử dụng, công ty hoặc doanh nghiệp của cá nhân đó.

 6. Thông tin khách hàng: Là các thông tin, dữ liệu liên quan đến Quý khách và Thông tin phái sinh mà Quý khách chia sẻ, đăng tải, tạo ra, lưu trữ, cập nhật hoặc cung cấp trong quá trình sử dụng Dịch vụ phần mềm MISA Lending và/hoặc các sản phẩm, dịch vụ khác của MISA, chẳng hạn như Thông tin khách hàng đăng tải khi đăng ký sử dụng Dịch vụ, thông tin ghi nhận khi Quý khách sử dụng Phần mềm hoá đơn điện tử MISA meInvoice, Phần mềm kế toán SME.NET hoặc Nền tảng phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS.

 7. Thông tin phái sinh: Là các thông tin được tổng hợp, suy luận và được tạo ra từ các Thông tin khách hàng trong quá trình Quý khách sử dụng Dịch vụ phần mềm MISA Lending.

 8. Website: Là website thuộc sở hữu của MISA, được sử dụng cho mục đích cung cấp Dịch vụ tại địa chỉ website https://lending.misa.vn. Tên gọi và/hoặc địa chỉ Website có thể thay đổi, bổ sung tại từng thời kỳ theo định hướng của MISA mà không ảnh hưởng đến mục đích của Dịch vụ.

 1. Phạm vi thu thập Thông tin khách hàng

Thông tin khách hàng được MISA thu thập bao gồm:

 1. Thông tin định danh: Chẳng hạn thông tin đăng ký sử dụng Dịch vụ đối với cá nhân bao gồm tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, thông tin CMND/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, số điện thoại, email, và các thông tin khác theo quy định pháp luật; hoặc đối với tổ chức bao gồm giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thông tin liên quan đến người đại diện, các thông tin khác theo quy định pháp luật; thông tin khách hàng cung cấp trên Website, ứng dụng của MISA cho mục đích chăm sóc khách hàng; thông tin khách hàng cung cấp trong các biểu mẫu cho mục đích nghiên cứu thị trường của MISA.

 2. Hồ sơ và lịch sử tài chính: Chẳng hạn thông tin thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, tài khoản ngân hàng, thông tin tài chính khác.

 3. Thói quen và hành vi người dùng: Chẳng hạn thông tin nghề nghiệp, khu vực địa lý, địa chỉ IP; định vị địa lý (GPS).

 4. Thông tin âm thanh, hình ảnh, vân tay, sinh trắc học, hoặc tương tự: Chẳng hạn ảnh chụp chân dung, nội dung ghi âm cuộc gọi, tin nhắn, email khi khách hàng liên hệ với MISA, thông tin do Quý khách cung cấp để sử dụng các phương pháp xác thực định danh của MISA.

 5. Thông tin do MISA dẫn xuất hoặc tính toán từ các thông tin nêu trên.

 6. Các thông tin khác theo quy định của pháp luật.

 1. Cách thức thu thập Thông tin khách hàng

 1. Thu thập trực tiếp

MISA có thể thu thập thông tin mà Quý khách cung cấp trực tiếp cho MISA qua các trường hợp sau:

 1. Khi Quý khách đăng ký sử dụng Dịch vụ.

 2. Khi Quý khách điền vào biểu mẫu trực tuyến của MISA để liên hệ với đội ngũ bán hàng của MISA.

 3. Khi Quý khách cho phép MISA lưu trữ thông tin về Quý khách liên quan đến Dịch vụ của MISA.

 4. Khi Quý khách trả lời các email hoặc bản khảo sát của MISA.

 1. Thu thập gián tiếp

Website của MISA sử dụng cookie và các công nghệ khác. Những công nghệ này ghi lại Thông tin khách hàng, bao gồm:

 1. Dữ liệu trình duyệt và thiết bị, chẳng hạn như địa chỉ IP, loại thiết bị, hệ điều hành và loại trình duyệt internet, độ phân giải màn hình, tên và phiên bản hệ điều hành, nhà sản xuất và kiểu thiết bị, ngôn ngữ, tiện ích bổ sung và phiên bản ngôn ngữ của website Quý khách đang truy cập.

 2. Dữ liệu sử dụng, chẳng hạn như thời gian dành cho các website, các trang đã truy cập, các liên kết được nhấp, tùy chọn ngôn ngữ và các trang đã dẫn hoặc giới thiệu Quý khách đến các website của MISA.

 3. Thông tin về các hoạt động trực tuyến của Quý khách trên các Website và thiết bị được kết nối theo thời gian và trên các Website, thiết bị, ứng dụng và dịch vụ trực tuyến khác của bên thứ ba.

 4. Khi Quý khách tương tác với các thông điệp tiếp thị của MISA và khi Quý khách nhấp vào các liên kết có trong quảng cáo cho các sản phẩm của MISA. MISA sử dụng Google Analytics trên Website để giúp MISA phân tích việc Quý khách sử dụng Website và chẩn đoán các vấn đề kỹ thuật.

 1. Mục đích thu thập Thông tin khách hàng

MISA cam kết sẽ chỉ sử dụng Thông tin khách hàng để:

 1. Cung cấp Dịch vụ cho Quý khách, bao gồm cả hoạt động cung cấp Thông tin khách hàng cho Đối tác của MISA làm căn cứ Đối tác của MISA cung cấp Sản phẩm tài chính cho Quý khách.

 2. Liên lạc, gửi thông báo cho Quý khách khi Dịch vụ có sự cập nhật, thay đổi.

 3. Thực hiện các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ sau bán hàng.

 4. Giải quyết các khiếu nại, tranh chấp.

 1. Thời gian lưu trữ Thông tin khách hàng

Thông tin Khách hàng là dữ liệu đầu vào quan trọng để MISA cung cấp và quản lý quyền sử dụng Dịch vụ, vì thế Thông tin khách hàng sẽ được lưu trữ trong suốt quá trình hoạt động của MISA.

 1. Địa chỉ của đơn vị Thu thập thông tin Khách hàng

Địa chỉ của MISA là: Công ty cổ phần MISA Tầng 9, tòa nhà Technosoft, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

 1. Đối tượng được tiếp cận Thông tin khách hàng

 1. MISA có thể cung cấp các Thông tin khách hàng cho Đối tác của MISA để cung cấp Sản phẩm tài chính cho Quý khách theo quy định tại Thoả thuận sử dụng Nền tảng phần mềm vay vốn doanh nghiệp MISA Lending. Ví dụ: Khi Quý khách sử dụng Dịch vụ phần mềm MISA Lending, Quý khách cho phép MISA và Đối tác của MISA trao đổi Thông tin khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi thông tin định danh, thông tin về chấm điểm tín dụng và thông tin về dư nợ của Quý khách.

 2. Trong các trường hợp cần tuân thủ pháp luật, giải quyết khiếu nại, khiếu kiện hoặc có yêu cầu từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, MISA có thể tiết lộ Thông tin Quý khách nếu MISA xác định rằng việc tiết lộ là cần thiết và phù hợp theo luật.

 3. Trong trường hợp tổ chức lại, sáp nhập, MISA có thể chuyển tất cả Thông tin Quý khách MISA thu thập cho bên thứ ba có liên quan.

 1. Biện pháp bảo vệ Thông tin khách hàng

MISA cam kết luôn nỗ lực sử dụng những biện pháp tốt nhất để bảo mật thông tin của khách hàng nhằm đảm bảo những thông tin này không bị đánh cắp, tiết lộ ngoài ý muốn. MISA thực hiện các biện pháp bảo vệ thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27000 (Tiêu chuẩn hệ thống quản lý bảo mật thông tin), CSA Star (Chứng chỉ an toàn thông tin cho dịch vụ điện toán đám mây) và GPDR (Quy định bảo vệ dữ liệu chung của EU) đã được chứng nhận bởi các tổ chức có thẩm quyền, bao gồm các biện pháp hành chính, kỹ thuật để bảo vệ thông tin cá nhân của Quý khách khỏi việc bị đánh cắp, phá hủy, rò rỉ, sử dụng sai mục đích, tiết lộ, thay đổi trái phép.

 1. Sử dụng website, sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba

Dịch vụ phần mềm MISA Lending có thể chứa các liên kết đến các website, sản phẩm và dịch vụ hoặc sử dụng sản phẩm, dịch vụ từ bên thứ ba. Thông tin được thu thập bởi các bên thứ ba, có thể bao gồm những thứ như dữ liệu vị trí hoặc chi tiết liên hệ, bị chi phối bởi chính sách bảo mật của họ. MISA khuyến khích Quý khách tìm hiểu về chính sách bảo mật của các bên thứ ba đó trước khi truy cập vào website hoặc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của bên thứ ba.

 1. Quyền lợi của Quý khách

 1. Quý khách có quyền yêu cầu MISA sửa dữ liệu nếu không chính xác hoặc xóa dữ liệu MISA không bắt buộc phải lưu trữ theo quy định pháp luật hoặc cho các mục đích kinh doanh hợp pháp.

 2. Khi nhận được yêu cầu của Quý khách, MISA sẽ thực hiện các yêu cầu ngay trong thời gian có thể.