Trang chủ Blog 5 dấu hiệu bất thường trên báo cáo tài chính mà doanh...

5 dấu hiệu bất thường trên báo cáo tài chính mà doanh nghiệp cần hết sức lưu ý

503

Báo cáo tài chính là một trong những công cụ khách quan nhất thể hiện sức khỏe tài chính của một doanh nghiệp. Những con số sẽ biểu thị cho sự phát triển bền vững hoặc là những vấn đề bất thường đối với một công ty. Tuy vai trò của báo cáo tài chính là rất quan trọng nhưng không phải kế toán nào cũng hiểu rõ các chỉ số trên báo cáo tài chính cũng như chưa đủ năng lực để nhìn ra những điểm bất thường trên báo cáo. 

Dưới đây là cách đọc báo cáo tài chính và những dấu hiệu bất thường trên báo cáo mà MISA Lending đã tổng hợp lại.

Cách đọc báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là một tập hợp các báo cáo nhỏ hơn cung cấp một bức tranh toàn cảnh về dòng tiền trong công ty và vị thế tài chính của công ty đó trong một khoảng thời gian nhất định.

Một báo cáo tài chính thông thường sẽ gồm 4 phần chính:

 Báo cáo Kiểm toán: Được lập bởi kiểm toán viên đưa ra ý kiến của họ về báo cáo tài chính dựa trên những gì kiểm toán viên thu thập được.

– Các báo cáo nhỏ hơn là bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

– Thuyết minh báo cáo tài chính: Đây là bản báo cáo có nhiệm vụ giải thích rõ các giao dịch quan trọng ở công ty hoặc diễn giải chi tiết hơn về các khoản kế toán.

 

– Ý kiến và phân tích từ ban quản trị: Giống như một bản tóm tắt, đây là nơi tổng hợp các thông tin mà ban quản trị muốn thông báo tới các cổ đông hoặc người đọc báo cáo. Trong phần này, người đọc sẽ nhận được những thông tin vô cùng giá trị giúp xác định rõ ràng: lợi nhuận, thanh toán, dòng tiền trong công ty. Bên cạnh đó cũng sẽ có thêm các dấu hiệu khác để đánh giá sức khỏe tài chính của doanh nghiệp.

5 vấn đề bất thường trên báo cáo tài chính không nên bỏ qua

Khi giám đốc điều hành đọc báo cáo tài chính thì hoàn toàn có thể phát hiện ra các vấn đề tồn đọng của doanh nghiệp thông qua 5 dấu hiệu bất thường dưới đây:

– Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu (debt-to-equity ratio) đang tăng lên: Điều này cho thấy công ty đang sử dụng nợ nhiều hơn cả những gì công ty có. Một dấu hiệu báo động nếu tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu lớn hơn 100%. Ngoài ra bạn cũng có thể theo dõi Hệ Số Khả Năng Thanh Toán Lãi Vay (Interest coverage ratio) được tính bằng cách lấy lợi nhuận hoạt động chia cho lãi vay. Nếu hệ số này nhỏ hơn 5 thì đây cũng là điểm cần chú ý.

– Khoản mục “Chi phí khác” trên bảng cân đối kế toán lớn bất thường: Các công ty thường có khoản mục “chi phí khác” hay biến động hoặc quá nhỏ để định lượng, đây là điều bình thường trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và bảng cân đối kế toán. Nếu khoản mục “chi phí khác” có giá trị cao bất thường, bạn nên tìm xem điều gì tạo nên khoản mục “chi phí khác” cao đến như vậy. Và bạn có thể dự đoán khoản mục này còn xuất hiện trong tương lai hay không?

– Dòng tiền thiếu ổn định: Dòng tiền là tín hiệu tốt cho biết sức khỏe của công ty, dòng tiền giống như một dòng chạy, lên và xuống. Các khoản mục trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy các giao dịch đang được xử lý nhưng chúng không cho ta biết về các giao dịch xảy ra trong tương lai. Ngược lại, tình trạng thiếu tiền có thể là dấu hiệu việc chưa ghi nhận đúng thực tế (Under-billing/Over-billing) về tình hình kinh doanh của công ty.

– Sự tăng lên của các khoản phải thu và hàng tồn kho có liên quan tới doanh thu: Tiền ở các khoản phải thu hoặc trong hàng tồn kho là các khoản tiền không tạo ra lợi nhuận. Trong khi điều quan trọng là phải có đủ hàng tồn kho để đáp ứng các đơn đặt hàng, tuy nhiên một công ty lại không muốn các khoản phải thu chiếm phần nhiều trong doanh thu hoặc trữ nhiều hàng tồn kho không bán được.

– Doanh thu liên tục giảm qua các năm: Nếu công ty có ba hoặc nhiều năm doanh thu sụt giảm, chứng tỏ công ty đã không kinh doanh tốt. Trong khi các biện pháp cắt giảm chi phí có thể bù đắp cho việc suy giảm doanh thu, nhưng công ty cần phải có sự thay đổi trong kinh doanh trong vòng 3 năm nếu không việc cắt giảm sẽ không mang lại giá trị dài hạn.

 

Với góc nhìn của một nhà phân tích thì “đọc hiểu” các con số để mổ xẻ được ý nghĩa đằng sau nó là điều kiện cần để trở thành một nhà phân tích thành công. Nhưng đừng xem xét các con số này một cách riêng lẻ mà hãy đặt chung với việc phân tích ngành , phân tích mô hình kinh doanh để tự xây dựng cách phân tích sâu hơn.

Nếu doanh nghiệp đang gặp phải vấn đề liên quan tới vốn, tham khảo ngay giải pháp hỗ trợ vay vốn từ MISA Lending.

MISA Lending – nền tảng kết nối vay vốn tín chấp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

(Nguồn: AMIS.VN)